Reklamacije

Prigovor možete uputiti na jedan od sledećih načina:

Prigovor treba da sadrži broj ime i prezime, broj telelefona, kao i naznačenu email adresu na koju je moguće proslediti pisani odgovor.

Prigovor možete dostaviti na sledeće načine:
• popunjavanjem elektronskog obrasca na sajtu: trigon-invest.rs, u delu REKLAMACIJE
• elektronskim putem na mejl adresu: reklamacije@trigon.rs;

Rok za obradu reklamacije je 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor na uloženu reklamaciju biće dostavljen elektronskom poštom ili na poštansku adresu.