Status uknjižbe svih objekata

Namera ovog vodiča je da kupcima pruži osnovne informacije u vezi statusa završenosti sa postupkom upisa nepokretnosti i prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti.

Okrugićeva 17

NAZIV DOKUMENTASTATUSLINK
Lokacijski usloviZavršenoPreuzmi dokument
Građevinska dozvolaZavršeno Preuzmi dokument
Potvrda o plaćenim komunalijamaZavršeno Preuzmi dokument
Potvrda o prijavi radovaZavršeno Preuzmi dokument
Upotrebna dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Uknjižba objektaZavršeno

Zlatarićeva 26

NAZIV DOKUMENTACIJESTATUSLINK
Lokacijski usloviZavršenoPreuzmi dokument
Građevinska dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o plaćenim komunalijamaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o prijavi radoviZavršeno Preuzmi dokument
Upotrebna dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Uknjižba objektaZavršenoPreuzmi dokument

Okrugićeva 6

NAZIV DOKUMENTASTATUSLINK
Lokacijski usloviZavršenoPreuzmi dokument
Građevinska dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o plaćenim komunalijamaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o prijavi radovaZavršenoPreuzmi dokument
Tehnički pregledU procesu
Upotrebna dozvolaU procesuPreuzmi dokument
Uknjižba objektaU procesu

Zlatarićeva 32

NAZIV DOKUMENTASTATUSLINK
Lokacijski usloviZavršenoPreuzmi dokument
Građevinska dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o plaćenim komunalijamaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o prijavi radovaZavršenoPreuzmi dokument
Tehnički pregledZavršenoPreuzmi dokument
Upotrebna dozvolaZavršeno Preuzmi dokument
Uknjižba objektaZavršenoPreuzmi dokument

Okrugićeva 3

NAZIV DOKUMENTASTATUSLINK
Lokacijski usloviZavršenoPreuzmi dokument
Građevinska dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o plaćenim komunalijamaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o prijavi radovaZavršenoPreuzmi dokument
Tehnički pregledZavršeno
Upotrebna dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Uknjižba objektaZavršenoPreuzmi dokument

Okrugićeva 5

NAZIV DOKUMENTASTATUSLINK
Lokacijski usloviZavršenoPreuzmi dokument
Građevinska dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o prijavi radovaZavršenoPreuzmi dokument
Tehnički pregledZavršenoPreuzmi dokument
Upotrebna dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Uknjižba objektaZavršenoPreuzmi dokument