Obaveštavamo sve naše sadašnje i buduće kupce da smo na sajtu uveli novinu, koja olakšava Vašu komunikaciju sa bankama prilikom apliciranja za stambeni kredit, tako što ćete na jednom mestu imati pristup svoj potrebnoj urbanističkoj dokumentaciji za realizaciju stambenog kredita.