Cenjeni kupci stanova u zgradi u Okrugićevoj 6, ovom prilikom vas obaveštavamo o preseku izvedenih radova na danasnji dan. Kao što vidite na fotografiji ulična i zabatna fasada su u finalnoj fazi, dvorišna fasada je na 70% završenosti, malterisanje je urađeno od prizemlja do 3. sprata, spremno je potkrovlje za malterisanje, košuljica je urađena od prizemlja do 2. sprata i nastavlja se na 3. spratu, molerski radovi – gletovanje zidova i plafona je u toku, trenutno se radi 1. sprat, počela je ugradnja kada, stigla je keramika na gradilište, tako da će keramičarski radovi početi za par dana.