Sa zadovoljstvom konstatujemo, da smo nastavili našu praksu i u kratkom roku nakon useljenja stambenih objekata u Zlatatrićevoj 26 i Okrugićevoj 17 iste upisali u katastar nepokretnosti, što je jedna od veoma bitnih faza izgradnje jednog stambenog objekta,