Stanje na gradilištu na dan 14.03.2019. god.:

Svi zidarski radovi su završeni, završava se malterisanje III sprata, košuljica je urađena od prizemlja do II sprata, u toku su keramičarski radovi na prizemlju i I spratu, ugrađuje se PVC stolarija na potkrovlju, krovni prozori su ugrađeni, radovi na izolaciji krova su u završnoj fazi, demit fasada je završena na zabatima i na uličnoj strani i u toku je nanošenje završnog sloja u boji, u dvorištu su ozidani svi ogradni zidovi i završene su garaže.